Kullanım koşulları

İşbu belge, Gizlilik Politikamız ve www.busbud.com adresindeki web sitesinde yayınlanan diğer politika ve kılavuzlarımız (birlikte "Koşullar" olarak anılacaktır) ile birlikte, Busbud Inc. ve sizin ("siz" veya "Kullanıcı") aranızda, www.busbud.com ve bağlantılı mobil uygulaması (birlikte "Web Sitesi" olarak anılacaktır) kullanılırken uyulması gereken kuralları düzenleyen bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. İşbu Koşullarda geçen, "Busbud", "biz" ve "bizim" terimleri; Busbud Inc, Busbud USA Inc, Busbud Europe Limited, Busbud Brasil Reserva de Passagens LTDA (CNPJ: 28.335.317/00091.30, adres: 254 R Boa Vista, Andar 10, Conj 1010 Sala A 01.014.000, Sao Paulo, SP, Brezilya) anlamına gelmektedir.

Busbud, Web Sitesi üzerinden seyahat rezervasyon hizmetleri ("Hizmetler") sunmaktadır.

Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmadan önce işbu Koşulları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Web Sitesi'ni ziyaret ederek veya Web Sitesi'ne erişim sağlayarak veya Hizmetler'i kullanarak, (Gizlilik Politikası da dâhil olmak üzere) işbu Koşullar altında düzenlenen tüm şart ve koşulları kabul etmiş sayılıyorsunuz. (Gizlilik Politikası dâhil olmak üzere) işbu Koşullarda belirtilen hükümleri tamamıyla kabul etmiyorsanız veya edemiyorsanız, Web Sitesi'ni ziyaret etmemeli, Web Sitesi'ne erişim sağlamamalı ve Hizmetler'i kullanmamalısınız.

İşbu Koşullar, münhasıran Web Sitesine erişim ve Web Sitesinin kullanımına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Web Sitesi üzerinden yapacağınız sanal alışverişlerde uygulanacak şart ve koşullar için, alışverişi gerçekleştirdiğinizde karşınıza çıkacak olan Satın Alma Şart ve Koşulları sekmesine bakabilirsiniz.

1. Web Sitesine İlişkin Kullanım Şartları

Busbud tarafından desteklenen bir web tarayıcısı üzerinden Web Sitesine erişim sağlayabilir ve Mobil Uygulamasını indirebilirsiniz. Busbud'ın belirli bir web tarayıcısını desteklemeyi bırakması durumunda, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için desteklenen bir web tarayıcısı indirmeniz gerekecektir. Web Sitesinin performansının, bilgisayarınızın, telefonunuzun veya internet bağlantınızın performansına bağlı olduğunu da kabul ve beyan ediyorsunuz.

Web Sitesindeki hesaplarınızın şifreleri de dâhil olmak üzere hesap bilgilerinizin gizliliğinden sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Tarafınızca açık veya zımni bir şekilde izin verilmiş olsun veya olmasın, kayıtlı hesabınız/hesaplarınızın her türlü kullanımının sorumluluğu tarafınıza aittir. Hesap numaraları, kullanıcı adı ve şifreler de dâhil olmak üzere hesap bilgilerinizin korunması ve güvenliğini sağlamak ve sürdürmek sizin yükümlülüğünüzdedir. Şifrenizin idaresi sizin yükümlülüğünüzde bulunmakta olup Busbud, kusur ve ihmal de dâhil olmak üzere hiçbir koşulda hesaplarınızın herhangi bir şekilde kullanımından doğan zarardan sorumlu olmayacaktır.

Koşulları onaylayarak, hiçbir koşul altında üçüncü kişilerin hesabınızı kullanmasına veya hesabınıza erişim sağlamasına izin vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

2. Yasak Fiiller

Tüm içerik, bilgi ve (seyahat hizmetlerine ilişkin fiyat ve kontenjanlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) Web Sitesi ve ilgili içerik ve bilgilerin sağlanması için gerekli altyapının mülkiyeti Busbud'a veya tedarikçilerimize ve sağlayıcılarımıza aittir. Kullanıcı olarak, Web Sitesi ve/veya Hizmetler üzerinden edinilen herhangi bir bilgiyi, yazılımı, ürünü veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, açıklamamayı, kullanmamayı, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan farklı çalışmalar türetmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı veya yeniden satmamayı kabul etmektesiniz. Kullanıcı olarak ayrıca:

 • Web Sitesinin veya içeriğini ticari amaçlı olarak kullanmamayı;
 • Busbud'ın önceden vereceği açık yazılı izni olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla, Web Sitesinde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunmamayı, bunları izlememeyi veya kopyamamayı;
 • Web Sitesinde yer alan herhangi bir robot engelleme başlığında belirtilen kısıtlamaların ihlal etmemeyi veya Web Sitesi'ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemleri dolanmamayı veya işlevsiz hale getirmemeyi;
 • Üçüncü kişi veya şirket ile olan bağlantı ile kendinizi yanlış veya başkası olarak tanıtmamayı;
 • Busbud'ın yazılı izni olmadan, Web Sitesinin herhangi bir kısmını diğer bir web sitesine "framing", "olduğu gibi kopyalama" (mirror) veya diğer yollarla dahil etmemeyi;
 • Web Sitesi veya Busbud'ın bilgisayar sistemlerinin kamuya açık olmayan kısımlarına erişim sağlanmamayı, ayarları ile oynanmamayı veya bu kısımları kullanmamayı;
 • Web Sitesinin veya herhangi bağlantılı sistem veya ağın açıklarını yoklama, tarama veya test etme teşebbüsünde bulunmamayı veya Web Sitesi ve ilgili sistem ve ağlara ilişkin güvenlik ve doğrulama önlemlerinin ihlal etmemeyi;
 • Web Sitesini oluşturan herhangi bir yazılımı deşifre etme, kaynak koda dönüştürme, kaynak kodunu oluşturma veya tersine mühendislik yapma teşebbüsünde bulunmamayı;
 • Web Sitesine virüs gönderme, orantısız bir şekilde yük bindirme, spam veya e-posta saldırılarında bulunma dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, diğer kullanıcıları herhangi bir şekilde zarara uğratmamayı veya zarara uğratmakla tehdit etmemeyi veya herhangi bir kullanıcı, sunucu veya ağın erişimini engelleme teşebbüsünde bulunmamayı;
 • Üçüncü kişiye ait ödeme bilgilerinivermemeyi;
 • Web Sitesini, kullanım amacına, içerisindeki bilgilere veya Busbud'ın makul talimatlarına aykırı bir şekilde veya kötüye kullanmamayı;
 • Manuel yöntemler veya botlar, "web crawler"ları, örümcekler vb. aracılığı ile, koleksiyon, derleme, veri tabanı, dizin vb. oluşturmak için sistematik olarak, doğrudan veya dolaylı olarak ve tek veya birden fazla kez indirme ile Web Sitesinden veri veya başka içerikleri çekmemeyi;
 • Web Sitesini kullanarak veya Web Sitesine erişim sağlayarak üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlal etmemeyi kabul etmektesiniz.

Busbud, olası fikri mülkiyet hakları ve güvenlik ihlalleri de dahil olmak üzere yukarıda belirtilen ihlalleri, kanunun izin verdiği ölçülerde inceleme ve hakkında soruşturma başlatma, dava açma hakkını haizdir. Koşullara aykırı davranan kullanıcılara karşı kanun yoluna başvururken kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapabilir. Busbud'ın, Kullanıcıların Web Sitesine erişimini veya Web Sitesini kullanımını izleme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte siz Kullanıcılarımız; işbu Koşullara veya uygulanacak hukuka, mahkeme, idari makam veya diğer resmi makamların kararlarına ve taleplerine uygun davranmak amacıyla Busbud'ın bu yetkiyi haiz olduğunu ve Web Sitesinin çalışmasını sağlamak adına her türlü içeriği, kaydı veya elektronik ortamdaki konuşmaları ilgili makamlar ile paylaşabileceğini kabul etmektesiniz.

3. Web Sitesi'ndeki Yazılımlar

Web Sitesi üzerinden yüklenmesine izin verilen tüm yazılım, bilgi, içerik, ürün ve hizmetlerin ("Yazılım") telif hakkı Busbud'a aittir. Yazılımları kullanımınız işbu Koşullara tabi olacaktır.

Web Sitesi'nde yer alan HTML kodları da dahil olmak üzere tüm Yazılımlar'ın Busbud'ın mülkiyetinde olduğu ve telif haklarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşme hükümlerince korunduğu hususuna dikkatinizi çekeriz. Yazılımların herhangi bir şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtımı açıkça yasaklanmıştır; ve bunlara aykırılık ağır hukuki ve cezai yaptırımlara neden olabilecektir. İhlal edenlere karşı en ağır yasal yollara başvurulacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLENLERE HALEL GELMEKSİZİN, YAZILIMLARIN YENİDEN ÇOĞALTILMASI VEYA DAĞITIMI AMACIYLA BAŞKA BİR SUNUCU VEYA YERE KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR. YAZILIMLARIN GARANTİSİ, (MEVCUDİYETİ HALİNDE) YALNIZCA LİSANS SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN HÜKÜMLER İLE SINIRLIDIR.

4. Telif Hakları, Bildirimler ve Kullanıcılara Tanınan Sınırlı Haklar

Web Sitesinin içeriğinin tümüne ilişkin olarak © 2011 Busbud, Inc.'in tüm hakları saklıdır. Busbud, Busbud, Inc.'in, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere farklı yetki alanlarındaki markasıdır. Web Sitesi veya Mobil Uygulamada yer alan bilgi, içerik, grafikler, yazılar, sesler, resimler, düğmeler, hizmet işaretleri, ticari unvanlar ve logolar ("Materyaller") fikri mülkiyet hakları, ticari marka hakları, veri tabanı hakları, sui jeneris haklar ve ulusal veya uluslararası anlaşmalar kapsamındaki diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Busbud veya (duruma göre) Busbud'a lisans verenler; Materyalleri ve Materyallere ilişkin tüm hak, sıfat, menfaat ve fikri mülkiyet haklarını haizdir. Kullanıcılar, Web Sitesinden edinilen bilgileri, Materyalleri, yazılımları, ürünleri ve hizmetleri tadil etme, kopyalama, dağıtma, iletme, teşhir etme, icra etme, çoğaltma, yayımlama, lisanslama, bunlardan türevsel çalışmalar üretme, bunları devretme, veya satma hakkını haiz değildir.

İşbu Koşullarda yer alan hiçbir ifade, açıkça belirtilmediği sürece, Busbud'ın herhangi bir telif hakkına, markasına, veri tabanı hakkına, sui jeneris haklarına veya diğer fikri mülkiyet hakkına veya mülkiyetine ilişkin olarak, herhangi bir lisans veya hakka dolaylı olarak veya başka yollarla müdahaleye imkan verecek şekilde yorumlanmayacaktır. Diğer tüm markalar, hizmet markaları, logolar, ticari unvanlar ve benzeri işaret ve semboller, ilgili kişilerin marka veya tescilli markasıdır. Markamızın ihlali konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmanız durumunda, bu hususu e-posta adresimiz olan info@busbud.com üzerinden tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

5. Fesih

Busbud, tamamen kendi takdirinde olacak şekilde, size veya üçüncü kişilere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir sebep göstermeksizin, istediği zamanda ve o andan itibaren etkili olacak şekilde; (i) Web Sitesine erişiminizi (tamamen veya kısmen) engelleyebilir veya sonlandırabilir; (ii) Busbud nezdindeki kayıtlı hesabınızı veya Web Sitesi'ne sizin veya başkaları tarafından yüklenen veya Web Sitesinde sizin veya başkalarının yayınladığı materyalleri (uygulanabilir olduğu ölçüde) engelleyebilir, kapatabilir, kaldırabilir ve sürekli olarak silebilir; (iii) Web Sitesinde yayınlanacak veya yüklenecek materyallere erişimi kısıtlayabilir, (iv) Web Sitesini ileride kullanmanızı engelleyebilir. İşbu Koşulları kabul ederek alınabilecek önlemlere uymayı da kabul etmektesiniz.

Hesabınıza aralıksız on iki (12) ay boyunca girmemeniz durumunda Busbud'ın hesabınızı kapatma ve silme hakkı saklıdır.

Busbud'ın Web Sitesi'ni herhangi bir zamanda geçici veya sürekli olarak kapatma hakkı saklıdır. Web Sitesi'nin kapatılması durumunda, Busbud bu hususu size bildirmek için gereken makul çabayı gösterecektir.

6. Sorumluluk Reddi

İNTERNET SİTESİNDE VE MOBİL UYGULAMADA YER ALAN YAZILIMLAR; SEFER, KONTENJAN VE FİYATLAMA HATALARI DA DAHİL OLACAK ŞEKİLDE ÇEŞİTLİ TUTARSIZLIK VE HATALAR İÇEREBİLİR. YAZILIMLAR "OLDUĞU GİBİ", VE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BİR GARANTİDE BULUNMAKSIZIN SUNULMAKTADIR. BUSBUD ÖZELLİKLE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN VE ÇOĞU ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLER TARAFINDAN TEMİN EDİLEN (FİYATLANDIRMA, SÜRELER, SEFERLER VB. DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU KESİNLİKLE TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR, VE BU BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. İŞBU İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SEYAHAT HİZMETLERİ SUNAN OTOBÜS ŞİRKETLERİ, BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ SIFATINI HAİZDİR VE BUSBUD'IN ACENTESİ VEYA İŞÇİSİ KONUMUNDA DEĞİLLERDİR. AYRICA BUSBUD, İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN TÜM HATALARI DÜZELTME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER YALNIZCA GENEL HATLARI ORTAYA KOYMAYI AMAÇLAMAKTADIR VE BU BAKIMDAN BUSBUD HERHANGİ BİR HATA OLMAYACAĞINI TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR. BUSBUD HER ZAMAN İNTERNET SİTESİNDE GELİŞTİRME VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR.

BUSBUD İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN YAZILIMLARIN UYGUNLUĞU HAKKINDA HERHANGİ BİR AMAÇLA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR VE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN ÜRÜN VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN ÖNERME VE TEKLİFLER, İLGİLİ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN BUSBUD TARAFINDAN ONAYLANDIĞI VEYA ÖNERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. BUSBUD; İNTERNET SİTESİNDE, SUNUCULARDA, VEYA BUSBUD TARAFINDAN GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR E-POSTA GÖNDERİSİNDE HERHANGİ BİR VİRÜS VEYA ZARARLI UNSURUN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VE BUNA İLİŞKİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. BUSBUD; PAZARLANABİLİRLİK, AMACA UYGUNLUK, SIFAT VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN ZIMNİ TAAHHÜTLER DEDAHİL OLMAK ÜZERE BU YAZILIMLARA İLİŞKİN HİÇ BİR TAAHHÜT VEYA KOŞULU KABUL ETMEMEKTEDİR. BUSBUD, BİLGİSAYARLARIN BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, YAZILIM HATASI, KURCALAMA, İZİNSİZ ERİŞİM, MÜDAHALE, DEĞİŞİKLİK VEYA KULLANIM, DOLANDIRICILIK, HIRSIZLIK, TEKNİK HATA, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, AYIP, GECİKME VEYA BUSBUD'IN KONTROLÜ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN VE İNTERNET SİTESİ'NİN YÖNETİMİNİ, GÜVENLİĞİNİ, HUKUKA UYGUNLUĞUNU, BÜTÜNLÜĞÜNÜ VEYA İŞLEYİŞİNİ ETKİLEYEN VEYA BUNLARA ZARAR VEREN HERHANGİ BİR OLAY VEYA DURUMA İLİŞKİN HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

YAZILIMLARIN DİĞER KULLANICILARI İLE OLAN İLETİŞİMİNİZ VE ETKİLEŞİMİNİZ İLE YAZILIMLAR'I KULLANMANIZSEBEBİYLE İLETİŞİM VE ETKİLİŞİMDE BULUNDUĞUNUZ KİŞİLER İLE OLAN İLİŞKİLERİNİZDEN SORUMLULUK MÜNHASIRAN TARAFINIZA AİTTİR. BUSBUD'IN, YAZILIMLAR'I KULLANAN KİŞİLERİN İFADELERİNİ TEYİT ETMEYE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ. BUSBUD'IN, KULLANICILARIN YAZILIMLARI YÖNETME ŞEKİLLERİ VEYA YAZILIMLARIN MEVCUT VEYA SONRAKİ KULLANICILARI İLE OLAN UYUMLULUĞUARI HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYAN VE TEKEFFÜLÜ BULUNMAMAKTADIR. YAZILIMLARIN DİĞER KULLANICILARI İLE OLAN İLETİŞİM VE ETKİLEŞİMLERİNİZDE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ.

7. Sorumluluk Olmaması

BUSBUD, ZARARIN İHMALDEN, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN, KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNDEN VEYA BENZERİ DURUMLARDAN KAYNAKLANMASI VEYA BUSBUD VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİNİN İLGİLİ ZARARIN DOĞMASI KONUSUNDA UYARILMIŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ; HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, KAR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA İTİBAR KAYBI, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYARDA MEYDANA GELEN ZARARLAR VEYA SİSTEM HATASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ NİTELİKTE, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUCA DAYALI ZARARDAN YA DA (İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN BİLGİ VEYA GÖRÜŞE GÜVENİNİZ, BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILAN BİLGİLER, YAZILIMLAR VE BAĞLANTILI SİTELER DAHİL OLMAK ÜZERE) İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM, İNTERNET SİTESİNİ GÖRÜNTÜLEME VE KULLANMADAN VEYA ERİŞİM, GÖRÜNTÜLEME VEYA KULLANIM KONULARINDA YAŞANAN GECİKMEDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN FİZİKSEL YA DA BEDENSEL SAKATLIK VEYA MANEVİ ZARAR İLE İLGİLİ OLARAK SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR

8. Tazminat

Web Sitesi veya Yazılımları kullanımınız veya bunlara erişiminizden kaynaklanan her türlü zarar, sorumluluk , masraf, hasar, makul avukat ücretleri ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm talep, sorumluluk ve masraflarla ilgili olarak Busbud'ı, iştiraklerini, ilgili çalışanlarını, temsilcilerini, çalışanlarını ve acentelerini savunacağınızı, herhangi bir zarardan ve sorumluluktan ari tutacağınızı kabul etmektesiniz.

9. Ürün ve Hizmet Bilgileri

Busbud, Web Sitesi'nde yer alan tüm açıklamaların güncel olması için gerekli çabayı göstermiştir. Busbud'ın kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü gerçekleşecek bazı değişiklikler, Web Sitesinde yer alan açıklamaları etkileyebilecektir. Busbud bu değişikliklerden sorumlu olmayacaktır. Web Sitesinde belirtilen fiyat ve kontenjan bilgileri her durumda değişikliğe tabi tutulabilecektir. Busbud'ın, listelenen fiyatları ile hizmet ve ürünlerin kontenjanlarına ilişkin herhangi bir hata ve/veya tutarsızlığı, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, düzeltme yetkisi saklıdır.

Busbud, Web Sitesinde yer alan herhangi bir ürün ve/veya hizmetin müsaitliğini taahhüt etmemektedir.

İNTERNET SİTESİ'NDE GÖRÜNTÜLENEN ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLER, ÜRÜNLERİN SATILMASINA İLİŞKİN BİR TEKLİF DEĞİLDİR. TARAFINIZCA SİPARİŞ VERİLMEDEN EVVEL HERHANGİ BİR ÜRÜN VE/VEYA HİZMETİN FİYAT TEYİDİNİ SAĞLAYAMAMAKTAYIZ.

10. Değişiklikler

İşbu Koşulların en güncel halini incelemek adına bu sayfaya geri dönmeyi unutmayınız. Kendi takdirimizde olmak üzere, herhangi bir dönemde ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Koşulları tadil etme veya başka bir şekilde revize etme hakkımızı saklı tutmaktayız. Koşullardaki herhangi bir tadilden sonra Web Sitesini kullanmaya veya Web Sitesine erişim sağlamaya devam etmeniz, bu değişiklikleri veya revizyonları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Koşullarda herhangi bir tadil yapmamız durumunda, işbu Koşulların en alt kısmında yer alan "Son Güncelleme Tarihi" de güncellenecektir. Koşullardaki herhangi bir değişiklik sonrasında Web Sitesini kullanmaya veya Web Sitesine erişim sağlamaya devam etmeniz, bu değişiklikleri veya revizyonlar ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Tadil edilen Koşulları kabul etmemeniz durumunda, Web Sitesini kullanmamalısınız.

11. Seyahat Destinasyonları

Yurtdışına gerçekleştirilen seyahatler de dahil olmak üzere neredeyse tüm seyahatlerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaksızın gerçekleşmektedir. Buna karşın, bazı seyahat noktalarına gerçekleştirilen seyahatler diğerlerinden daha fazla risk barındırmaktadır. Bu bakımdan Busbud, yolcuların yurtdışı seyahat rezervasyonlarını gerçekleştirmeden evvel, ülkeleri tarafından seyahat edilecek ülkelere ilişkin yayınlanan yasak, uyarı, duyuru ve önerileri incelemelerini tavsiye etmektedir.

BUSBUD'IN, ÜÇÜNCÜ KİŞİ TEDARİKÇİLERİN BELİRLİ YERLERE YAPILACAK SEYAHATLERE İLİŞKİN FİYAT VE KONTENJANLARINI YAYINLAMASI, İLGİLİ YERLERE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEYAHATLERİ TAVSİYE ETTİĞİ VEYA BU YERLERE SEYAHATİN RİSKSİZ OLDUĞUNU BEYAN VE TEKEFFÜL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. BUSBUD, İLGİLİ YERLERE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEYAHATLERDEN DOĞAN HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZİYANDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

12. Üçüncü Kişi İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)

Web Sitesinde, Busbud dışındaki üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine bağlantılar (link) bulunmaktadır. Busbud'ın ilgili internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve yine bu internet siteleri ve kaynaklarda yer alan veya bunlardan elde edilen içerik, ürün veya hizmetlerin mevcudiyeti ve doğruluğundan sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz.

Üçüncü tarafların internet siteleri üzerinden herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bahsi geçen diğer internet siteleri kendi çerezlerini yerleştirebilir, verilerinizi toplayabilir veya kişisel bilgilerinizi talep edebilir. İlgili internet sitelerinden, kaynaklardan veya bunlarda yer alan veya bunlar yoluyla elde edilen içerik, ürün veya hizmetlere ilişkin sorumluluğun ve bunlardan kaynaklanan tüm riskin tarafınıza ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Diğer internet siteleri, kendilerine sunduğunuz kişisel verilerin kullanımı ve açıklanması konularında farklı kurallar izlemektedir. Bu bakımdan ziyaret ettiğiniz diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarını veya aydınlatma beyanlarını okumanızı tavsiye ederiz.

13. Onay Vermeme

Web Sitesini kullanarak, üçüncü kişilerin ihmal veya hareketleri nedeniyle başvurulacak yasal yollar ve sorumluluk halleri, zararın doğmasına sebebiyet veren üçüncü kişiye karşı başvurulacak yollar ile sınırlıdır. İlgili hareket ve ihmallerden dolayı Busbud'ın sorumluluğuna gitmeyeceğinizi ve Busbud'a karşı herhangi bir yasal yola başvurmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

14. Değerlendirmeler, Yorumlar ve Sair İletiler

Bizimle iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız. E-posta, Web Sitesinde yayınlama veya sair yollarla otobüs şirketi ismi, tarihler, fiyat, belirli bir rotadaki otobüs yolculuğunun süresi, değerlendirmeler, sorular, yorumlar, öneriler, geri bildirimler, fikirler vb. dâhil olmak üzere iletileri (birlikte "İletiler" olarak anılacaktır) Web Sitesine göndererek; kullanımı, çoğaltılması, değiştirilmesi, uyarlanması, tercüme edilmesi, dağıtılması, yayınlanması, ve tamamından veya bir kısmından türev çalışmalar yaratılması, mevcut veya ileride oluşturulacak herhangi bir mecra üzerinden, iletiyi gönderirken kullandığınız ismi barındırarak veya anonim şekilde kamuya açık şekilde görüntülenmesi konularında Busbud'a münhasır olmayan, telif hakkı ücretinden ari, devredilebilir, kesin ve alt lisansları verilebilir bir hak verdiğiniz hususuna dikkatinizi çekeriz. İşburada ayrıca İletilerinize ilişkin, varsa tüm manevi haklarınızdan, ilgili mevzuatta öngörülen en geniş ölçülerde feragat ediyorsunuz.

İletilerinizin gizli ve/veya özel mülkiyet konusu sayılmadığını kabul ediyorsunuz. Tarafınızca yayınlanan ve sunulan İletiler üzerinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamakla beraber, İletilere ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Yorumlarınızı yayınlama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve İletileri, tamamen kendi takdirimizde olarak, kaldırma veya değiştirme hakkımız saklıdır. Bu şart ve koşulları kabul etmemeniz durumunda tarafımız ile lütfen herhangi bir İleti paylaşmamanız gereklidir.

(Özellikle Web Sitesi'nde yayınladığınız yorumlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) İletilerin içeriğinin sorumluluğu münhasıran tarafınıza aittir. Belirtilen konularda Web Sitesine veya Web Sitesi üzerinden herhangi bir şey yüklemeniz veya paylaşmanız yasaktır: (i) reklam ve/veya gizliliğe ilişkin haklara veya herhangi bir mevzuata aykırılık teşkil edecek nitelikte, hukuka aykırı, tehdit edici, hakaret niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik veya benzeri malzeme veya içerik, (ii) (para toplanması, her türlü ürün veya hizmetin tanıtım ve pazarlaması da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) her türlü ticari malzeme ve içerik, (iii) herhangi bir üçüncü kişinin telif, marka, patent haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden, kötüye kullanan, bunlara tecavüz eden malzeme ve içerikler. Sayılan kısıtlamaların ihlalinden doğan zarar veya Web Sitesine yüklediğiniz içerikten doğan diğer zararların sorumluluğu tarafınıza aittir. Busbud, İletinize ilişkin hakları (örn. kullanma, yayınlama, silme) tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kullanabilecektir.

15. Geri Bildirim

Web Sitesine iyileştirmeye yönelik olarak göndereceğiniz her türlü geri bildirim, yorum ve tavsiyeler ("Geri Bildirim") Busbud tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve teşvik edilmektedir. Geri Bildirimlerinizi info@busbud.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Bu Geri Bildirimlerin mülkiyetinin tek ve münhasır sahibinin Busbud olduğunu ve dünya genelinde geçerli patent, telif hakkı, ticari sır, marka ve diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet hakları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Geri Bildirimlerinize ilişkin tüm hak, unvan ve çıkarları Busbud'a devrettiğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ayrıca, Geri Bildirimlerinize ilişkin (varsa) tüm manevi haklarınızdan da, ilgili mevzuatta öngörülen en geniş ölçülerde feragat etmiş bulunuyorsunuz. Masrafları Busbud'a ait olmak üzere, Busbud'ın talep etmesi durumunda, Busbud'ın Geri Bildirimlere ilişkin fikri mülkiyet haklarını ve sair yasal korumaları elde etmesi, tamamlaması, koruması ve savunmasına yardımcı olmak için gerekli belgeleri düzenlemeyi ve Busbud'ın makul talepleri doğrultusunda farklı taleplerini yerine getirmeyi kabul ediyorsunuz.

16. Genel Hükümler

Bu Koşullar, Web Sitesine ilişkin olarak tarafınızla aramızdaki tek sözleşmeyi oluşturur ve bu Koşullar Web Sitesi ile ilgili diğer ve önceki tüm sözleşmelerin yerini alır.

Web Sitesini ziyaret ederken veya bize e-posta gönderirken bizimle elektronik ortamda iletişime geçmiş bulunmakta ve size elektronik yollar ile geri dönüş sağlamamıza izin vermiş sayılıyorsunuz. Sizinle, tarafınıza e-posta göndererek veya Web Sitesine bildirimler yayınlayarak iletişime geçebiliriz. Elektronik yollar ile size gönderdiğimiz tüm sözleşme, bildirim, açıklama ve diğer iletilerimizin, yazılı olma şartını karşıladığını kabul ediyorsunuz.

İşbu Koşullardan doğan hak ve yükümlülüklerinizi her ne surette olursa olsun Busbud'ın yazılı ön onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemezsiniz. Böyle bir talep halinde onay vermek Busbud'ın takdirinde olacaktır.7 Hiçbir devir veya temlik sizin işbu Koşullarda belirtilen yükümlülüklerinizden ibra veya feshettiğiniz anlamına gelmeyecektir. Yukarıda belirtilenlere tabi olmak kaydı ile işbu Koşullar Taraflar ve ilgili halefleri ve devredilenler üzerinde bağlayıcıdır ve onlar arasında hüküm ifade eder. Busbud, işbu Koşulları, izninizi almaksızın üçüncü kişilere temlik edebilir.

İşbu Koşullardaki hiçbir hüküm, Busbud ve sizin aranızda bir ortaklık veya ortak girişim kurulduğu anlamına gelmeyecektir. Yargılama yetkisini haiz bir mahkeme tarafından herhangi bir hükmün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, söz konusu hüküm bu Koşullardan çıkartılmış sayılacaktır ve diğer hükümlerinin geçerliliği hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

İşbu Koşullardaki başlıklar anlamda kolaylık sağlamak adına kullanılmıştır ve işbu Koşulların anlam ve kapsamına etkisi olmayacak ve başka bir hukuki etki yaratmayacaktır.

17. İletişim Bilgileri

Koşullara ilişkin herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olması durumda e-posta adresimiz olan privacy@busbud.com üzerinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

İşbu Kullanım Kuralları en son 14 Haziran 2018 tarihinde güncellenmiştir.